Cristin-prosjekt-ID: 640378
Registrert av: REK Sist endret: 5. februar 2019, 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 640378
Registrert av: REK Sist endret: 5. februar 2019, 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Revisjon av ILAR-kriteriene for klassifisering av barneleddgikt

prosjektleder

Marite Rygg
ved St. Olavs Hospital HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • St. Olavs Hospital HF

forskningsansvarlige enheter

 • Universitetssykehuset Nord-Norge HF
 • Oslo universitetssykehus HF
 • Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
 • Istituto Giannina Gaslini

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2018/2417

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. desember 2018 Slutt: 31. desember 2038

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Revisjon av ILAR-kriteriene for klassifisering av barneleddgikt

Populærvitenskapelig sammendrag

Juvenil idiopatisk artritt (JIA) er en samlebetegnelse på kronisk leddbetennelse som debuterer hos barn under 16 år. International League Against Rheumatism (ILAR) klassifikasjonskriterier fra 1995 beskriver 7 ulike JIA-kategorier hvorav flere er heterogene og overlappende. Med økende antall effektive medikamenter og krav om individtilpasset medisin, trenger vi mer homogene JIA-kategorier. I 2015 ble det holdt en internasjonal konsensuskonferanse for å revidere ILAR-kriteriene i regi av forskere ved IRCCS Gaslini og Paediatric Rheumatology INternational Trials Organisation (PRINTO). Nå planlegges en internasjonal multisenterstudie for å validere de nye 2015 PRINTO kriteriene. Målet er å teste kriteriene i en prospektiv studie på minst 1000 pasienter ved sykdomsstart. Kliniske data, validerte spørreskjema og blodprøver samles inn. Blodprøver analyseres ved PRINTO-senteret i Genova. En ny konsensuskonferanse analyserer datamaterialet og definerer de endelige klassifikasjonskriteriene.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Marite Rygg

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved St. Olavs Hospital HF
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Gry Børmark Hoftun

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved St. Olavs Hospital HF

Anette Lundestad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved St. Olavs Hospital HF

Margrethe Riis Tande

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved St. Olavs Hospital HF

Ragnhild Sele

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved St. Olavs Hospital HF
1 - 5 av 19 | Neste | Siste »