Cristin-prosjekt-ID: 640389
Registrert av: REK Sist endret: 2. juni 2021, 12:54

Cristin-prosjekt-ID: 640389
Registrert av: REK Sist endret: 2. juni 2021, 12:54
Prosjekt

TOPHIP - ortogeriatriprosjekt ved St Olavs hospital

prosjektleder

Lars Gunnar Johnsen
ved St. Olavs Hospital HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • St. Olavs Hospital HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2018/2419

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. april 2018 Slutt: 31. desember 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

TOPHIP - ortogeriatriprosjekt ved St Olavs hospital

Populærvitenskapelig sammendrag

Fra 01.04.2018 er det ved ortopedisk avdeling, St Olavs hospital innført en ny behandlingsmodell for eldre pasienter med hoftebrudd. Behandlingsmodellen er en ortogeriatrisk, tverrfaglig modell basert på en tidligere randomisert klinisk studie fra St Olav og på de nasjonale retningslinjene som kom 26/4 2018 (eget vedlegg). Utprøving av modellen er lagt inn i et 3 årig prosjekt finansiert av sykehuset. For å evaluere prosjektet er en avhengig av å samle inn data både på sykehuset men også ved senere telefonintervju og fysisk kontroll av pasienter ute i kommunene Trondheim og Melhus. Vi søker om tillatelse til å gjennomføre evalueringen som en prospektiv studie med samtykke fra pasient eller pårørende i henhold til egen vedlagt prosjektbeskrivelse

prosjektdeltakere

prosjektleder

Lars Gunnar Johnsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved St. Olavs Hospital HF
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved St. Olavs Hospital HF

Ingvild Saltvedt

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved St. Olavs Hospital HF

Lars Gunnar Johnsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved St. Olavs Hospital HF

Vidar Halsteinli

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved St. Olavs Hospital HF

Kjersti Opdal

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved St. Olavs Hospital HF
1 - 5 av 8 | Neste | Siste »