Cristin-prosjekt-ID: 640536
Sist endret: 6. februar 2019, 10:47

Cristin-prosjekt-ID: 640536
Sist endret: 6. februar 2019, 10:47
Prosjekt

Human Motion Estimation for Physical Human-Robot Interaction

prosjektleder

Erik Kyrkjebø
ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Høgskulen på Vestlandet

Klassifisering

Emneord

Robotikk

Kategorier

Prosjektkategori

  • Doktorgradsprosjekt

Tidsramme

Avsluttet
Start: 20. september 2018 Slutt: 20. september 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Human Motion Estimation for Physical Human-Robot Interaction

prosjektdeltakere

prosjektleder

Erik Kyrkjebø

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 1 av 1