Cristin-prosjekt-ID: 640751
Sist endret: 22. mai 2020, 08:12

Cristin-prosjekt-ID: 640751
Sist endret: 22. mai 2020, 08:12
Prosjekt

EFFECTIVENESS AND CLINICAL OUTCOMES OF ADMISSIONS TO MUNICIPAL ACUTE WARDS VERSUS A GENERAL HOSPITAL: A MULTICENTER, RANDOMIZED CONTROLLED TRIAL IN ØSTFOLD COUNTY

prosjektleder

Ann-Chatrin Linqvist Leonardsen
ved Høgskolen i Østfold

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Høgskolen i Østfold

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Helsetjeneste- og helseadministrasjonsforskning

Emneord

Forskning på Helsetjenester

Kategorier

Prosjektkategori

 • Doktorgradsprosjekt

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. juni 2019 Slutt: 1. juni 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

EFFECTIVENESS AND CLINICAL OUTCOMES OF ADMISSIONS TO MUNICIPAL ACUTE WARDS VERSUS A GENERAL HOSPITAL: A MULTICENTER, RANDOMIZED CONTROLLED TRIAL IN ØSTFOLD COUNTY

Populærvitenskapelig sammendrag

Forskning viser at pasienter i Østfold har positive erfaringer med  kommunale akutt døgnenheter (KAD). De opplever at tjenesten har høyt fokus på å tilrettelegge for hver enkelt sitt behov, og har høy kvalitet. Nå har HiØ fått penger for å sammenligne tilbudet ved KAD versus sykehuset på en rekke områder, som egenopplevd helse, pasienterfaringer, liggetid og kostnader.

 

Fastleger setter fokus på at pasienter opplever KAD som et sikkert og godt tilbud i eget nærmiljø- men de påpeker også en skepsis i forhold til tilbudets kvalitet.

 

Det er begrenset med forskning på KAD-tilbudene nasjonalt. Dette ønsker forskere i Østfold nå og gjøre noe med.

 

Høgskolen i Østfold skal samarbeide med blant annet Sykehuset Østfold, alle kommunene i Østfold, Hallingdal, Lund og Umeå Universitet og brukere om prosjektet som skal se nærmere på tilbudet ved de kommunale akuttenhetene.

 

Det er tildelt i alt 2.4 millioner kroner via Landsforeningen for hjerte og lungesyke (LHL), fra Extrastiftelsen til stipendiatstilling, og prosjektet mottar også støtte fra Sykehuset.

 

Prosjektet innebærer at pasienter fordeles til behandling på KAD eller sykehus, etter at innleggende lege har vurdert at de skal innlegges for behandling

 

Prosjektet er etterspurt på nasjonalt nivå, og er tett forankret i fylkets ulike tjenester og nivåer. 

 

Planlagt oppstart av prosjektet er på våren 2019, og datasamlingen vil pågå i cirka ett år. Prosjektets varighet er satt til tre år.

 

 

 

Fakta om døgnåpne kommunale akuttenheter

 

Kommunale akutt døgnenheter (KAD) ble opprettet som et ledd i implementering av samhandlingsreformen fra 2012. Det er fem KAD i Østfold, og Østfold var første fylket i landet som hadde etablert et slikt tilbud for alle innbyggerne. KAD tilbyr medisinsk behandling og omsorg 24/7, til pasienter som trenger dette, men som ikke har behov for spesialisthelsetjenester i form av sykehusinnleggelse. Enhetene varierer noe i størrelse og tjenester.

 

Vitenskapelig sammendrag

Demographic changes in the Western world are expected to prompt a need for better organized and more efficient health care services (1, 2). In order to curb expenses, health care providers in many countries are searching for viable alternatives to hospitalizations. Norwegian white papers and reform documents presume that the municipalities will play a central role in meeting the growth in demand for health services (3-5). Central public policy documents and national research strategies highlight that we need pathways characterized by good quality and safe care, and which are responsive to needs, based on user involvement, continuity of care and successful collaboration within and between service levels (5-7). The 2012 Coordination Reform (CR) placed new responsibilities on municipalities in the delivery of primary health care services and on hospitals as deliverers of specialist services, as well as on the integration and collaboration between the two organizational levels (3). This reform mandates that all 428 Norwegian municipalities are obliged to establish Municipal Acute Wards (MAW, Kommunale akutte døgnplasser), so as to alleviate pressure on hospitals. However, the initiation of these units is based on political initiatives and not on high quality research. Hence, there is little information on the outcomes regarding the quality, cost-effectiveness, and patient-reported outcomes of this new level of care.

 

1.2 Our approach

The proposed study aims at assessing the outcome of admissions to MAWs compared to a general hospital for patients in need of acute care, such as acutely sick elderly and patients with exacerbations of chronic conditions, that can be treated at a lower and decentralized level of health care, with potentially less resources than traditional hospitalizations (8). The study will use a Randomized Controlled Trial (RCT) design. It builds on previous research and systematic reviews, and aims to assess several outcomes, including health-related quality of life (HRQoL), patient experiences, cost-effectiveness, and short-term mortality, and draws on linkages to national registers. A strength of the study is that it is interdisciplinary and cross-sectoral, and it is founded on national collaboration between researchers with relevant experience and representatives from both MAWs and hospitals. Moreover, this intervention is of particular interest for the municipalities, and a number of municipalities contribute to this project. 

            This study will provide essential knowledge for authorities, politicians, healthcare leaders and healthcare professionals when developing, implementing and refining decentralized acute healthcare services in MAWs, as an alternative to hospitalization.Moreover, it will be essential for user organizations, such as LHL, as thorough documentation when speaking up for users. Although the CR is a national reform, the results of the project will be of international interest to those working towards better ways of organizing healthcare delivery systems.

Metode

Randomisert kontrollert studie

Tittel

Medisinsk behandlingskvalitet ved kommunale akutte døgnenheter versus sykehus

prosjektdeltakere

prosjektleder

Ann-Chatrin Linqvist Leonardsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Høgskolen i Østfold

Vivian Nystrøm

 • Tilknyttet:
  Lokalt ansvarlig
  ved Høgskolen i Østfold

Hilde Lurås

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Akershus universitetssykehus HF
Aktiv cristin-person

Tron Anders Moger

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Oslo ved Universitetet i Oslo
1 - 4 av 4