Cristin-prosjekt-ID: 640784
Registrert av: REK Sist endret: 7. februar 2019, 21:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 640784
Registrert av: REK Sist endret: 7. februar 2019, 21:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Preoperativ cellegiftbehandling med eller utenpre- og postoperativ immunterapi for muskelinfiltrerende kreft i urinblæren. En trearmet randomisert fase 3 studie.

prosjektleder

Gunnar Tafjord
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2018/2558

Kategorier

Helseprosjekttype

Legemiddelstudium - Utprøvingsfase 3

Tidsramme

Aktivt
Start: 17. april 2019 Slutt: 17. mars 2027

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Preoperativ cellegiftbehandling med eller utenpre- og postoperativ immunterapi for muskelinfiltrerende kreft i urinblæren. En trearmet randomisert fase 3 studie.

Populærvitenskapelig sammendrag

Neoadjuvant kjemoterapi forlenger hendelsesfri overlevelse (EFS), total overlevelse (OS) hos pasienter med muskelinfiltrert blærekreft, og er nå standardbehandling for denne pasientgruppen. Total overlevelse er forbundet med en patologisk komplett respons (pCR) etter neoadjuvant kjemoterapibehandling (NAC), men det har vist seg at pCR kun forekommer hos et mindretall behandlede pasienter, og sannsynligheten for tilbakefall er høy hos pasienter med muskel-infiltrert blærekreft (MIBC) etter gjennomført radikal cystektomi. Denne studien gjennomføres for å vurdere om et neoadjuvant behandlingsregime bestående av nivolumab + BMS-986205 eller nivolumab og BMS-986205 placebo i tillegg til dagens standardbehandling preoperativt og etterfulgt av fortsatt immunterapi (IO) etter gjennomført RC, vil forbedre patologisk komplett respons, samt gi forlengelse av hendelsesfri periode (EFS). Ytterligere mål inkluderer OS, sikkerhet og tolerabilitet.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Gunnar Tafjord

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 1 av 1