Cristin-prosjekt-ID: 640791
Registrert av: REK Sist endret: 7. februar 2019 21:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 640791
Registrert av: REK Sist endret: 7. februar 2019 21:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Forebygging av mentale vansker blant søsken til barn med nevroutviklingsforstyrrelser

prosjektleder

Krister Fjermestad
ved Universitetet i Oslo

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Universitetet i Oslo

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2018/2461

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Aktivt
Start: 4. mars 2019 Slutt: 31. desember 2032

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Forebygging av mentale vansker blant søsken til barn med nevroutviklingsforstyrrelser

Populærvitenskapelig sammendrag

Vi skal evaluere effekten av en intervensjon for søsken (alder 8-16 år) og foreldre til barn med nevroutviklingsforstyrrelser (NF). Søsken til barn med NF har økt risiko for psykologiske vansker, og familiene har økt risiko for kommunikasjonsvansker. Ingen evidensbaserte metoder finnes for søsken. Målet er å redusere symptomer på psykologiske vansker og bedre livskvalitet og familiekommunikasjon for søsken. Intervensjonen består av 5 sesjoner. Deltakere skal rekrutteres fra spesialisthelsetjenesten og i kommunene. Inklusjonskriterier er at barnet med NF er pasient i spesialisthelsetjenesten eller har sakkyndig uttalelse fra PPT. Søsken og en av deres foreldre deltar i 3 parallelle gruppeøkter og 2 felles økter hvor hver søsken og foreldre snakker sammen. Prosjektet skal gjennomføres med 288 søsken i 48 grupper med 6 deltakere hver, som randomiseres til intervensjon eller 3 måneders venteliste. Effekter skal måles etter intervensjon og etter 3, 6 og 12 måneder.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Krister Fjermestad

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Universitetet i Oslo

Torun Vatne

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Frambu Senter for sjeldne funksjonshemninger

Nikolai O.Czajkowski

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Oslo

Trude Fredriksen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sykehuset Innlandet HF

Erik Winther Skogli

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sykehuset Innlandet HF
1 - 5 av 7 | Neste | Siste »