Cristin-prosjekt-ID: 640800
Registrert av: REK Sist endret: 7. februar 2019 21:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 640800
Registrert av: REK Sist endret: 7. februar 2019 21:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Falsk nærsynthet og indusert forbigående nærsynthet hos unge, norske myope

prosjektleder

Trine Langaas
ved Universitetet i Sørøst-Norge

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Universitetet i Sørøst-Norge

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2018/2476

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 15. januar 2019 Slutt: 10. juli 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Falsk nærsynthet og indusert forbigående nærsynthet hos unge, norske myope

Populærvitenskapelig sammendrag

Nærsynthet (myopi) øker i omfang over hele verden. Smarttelefonens inntog i markedet har bidratt til en betydelig økning i antall timer øynene fokuserer på nært. Mye nærarbeid kan føre til falsk nærsynthet/forbigående nærsynthet som kan påvirke resultatet på en synsundersøkelse. I denne studien vil det undersøkes hvor stort dette omfanget av falsk nærsynthet er hos unge norske voksne. For å best belyse dette vil deltakere måtte besvare et spørreskjema om bruk av digitale medier (smarttelefonbruk, nettbrett, laptop, PC osv), gjennomgå en grundig synsundersøkelse og en synsundersøkelse med cycloplegiske øyedråper. Dersom resultatet fra undersøkelsen med øyedråper viser en klinisk signifikant forskjell på ≥ 0,50 dioptrier (D), er dette tegn på pseudomyopi eller NITM (nearwork-induced transcient myopia) hos deltakeren. Prosjektet vil være av klinisk interesse for optometrister med tanke på behovsvurdering av cyclorefraksjon hos unge voksne myope. Prosjektet vil også kunne være av gen

prosjektdeltakere

prosjektleder

Trine Langaas

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Universitetet i Sørøst-Norge
Aktiv cristin-person

Brit Marie Hovland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Sørøst-Norge
1 - 2 av 2