Cristin-prosjekt-ID: 640802
Registrert av: SPREK Sist endret: 7. februar 2019 21:00 Sist endret av: ukjent
Cristin-prosjekt-ID: 640802
Registrert av: SPREK Sist endret: 7. februar 2019 21:00 Sist endret av: ukjent
Prosjekt

Effekt av anestesimidler på transplanterte nyrer (VAPOR2)

prosjektleder

Tor Inge Tønnessen
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2018/2472

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. februar 2019 Slutt: 29. mai 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Effekt av anestesimidler på transplanterte nyrer (VAPOR2)

Populærvitenskapelig sammendrag

Nyretransplantasjon er i dag eneste behandling ved nyresvikt utenom dialyse. Under donasjons- og transplantasjonsprosedyren vil uunngåelige skadelige prosesser på cellulært plan foregå i donornyren. Både iskemi (mangledende O2-tilførsel) og reperfusjon (ny blodtilførsel hos mottaker) er skadelig. IRS (iskemi-reperfusjonsskade) spiller en viktig rolle i kort-og langtidsprognose. Under transplantasjonen får pasienten anestesi enten kun intravenøst (iv) eller i gassform. Begge metodene er sidestilte og godt utprøvd, og valget avhenger av anestesilegen. Studier på hjertekirurgi viser at gass kan beskytte mot IRS. Vi ønsker å se om dette også gjelder nyrer, ved å delta i en multisenterstudie. Målet er å inkludere 488 pasienter som skal nyretransplanteres. De randomiseres til å få anestesi enten med gass eller iv, og følges med urin-og blodprøver daglig i 1 uke, så etter 3- og 12 mnd for å se etter tegn på frastøting. Avhengig av funn kan vi standardisere anestesimetoden.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Tor Inge Tønnessen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Oslo universitetssykehus HF

Nil Ekiz

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Søren Piscke

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Espen Eivind Lindholm

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Håkon Haugaa

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 5 av 5