Cristin-prosjekt-ID: 640947
Sist endret: 8. februar 2019 14:26

Cristin-prosjekt-ID: 640947
Sist endret: 8. februar 2019 14:26
Prosjekt

Kontinuerlig elektroniske målinger (KEM) i psykisk helsevern og TSB

prosjektleder

Hilde Karin Hestad Iversen
ved Avdeling for forskning og analyse av helsetjenesten ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Avdeling for forskning og analyse av helsetjenesten ved Folkehelseinstituttet

Kategorier

Prosjektkategori

 • Oppdragsprosjekt

Tidsramme

Aktivt
Start: 28. januar 2019 Slutt: 31. desember 2024

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Kontinuerlig elektroniske målinger (KEM) i psykisk helsevern og TSB

Populærvitenskapelig sammendrag

Målet er å etablere et system for kontinuerlige, elektroniske målinger i psykisk helsevern og TSB i løpet av 2019. Prosjektet er bestilt av Hdir og inngår i tildelingsbrevet fra HOD til FHI for 2019. I bestillingen fra HOD står det at FHI skal «Utvikle og etablere system for løpende PasOppundersøkelser innen psykisk helsevern og TSB. Indikatorene skal blant annet brukes for å følge med på lokal måloppnåelse for pakkeforløp for psykisk helse og rus. Kort beskrivelse og fremdriftsplan skal inngå i planen.»

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Hilde Karin Hestad Iversen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Avdeling for forskning og analyse av helsetjenesten ved Folkehelseinstituttet

Øyvind Andresen Bjertnæs

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for forskning og analyse av helsetjenesten ved Folkehelseinstituttet
1 - 2 av 2