Cristin-prosjekt-ID: 640977
Registrert av: REK Sist endret: 8. februar 2019 21:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 640977
Registrert av: REK Sist endret: 8. februar 2019 21:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Har cannabismedisiner en opioid-sparende effekt?

prosjektleder

Jørgen G. Bramness
ved Sykehuset Innlandet HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Sykehuset Innlandet HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2018/2512

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 20. desember 2018 Slutt: 30. juni 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Har cannabismedisiner en opioid-sparende effekt?

Populærvitenskapelig sammendrag

Prosjektbeskrivelse (revidert av REK) Hensikten med prosjektet er å undersøke om personer som har benyttet cannabisprodukter i form av munnsprayen Sativex, har redusert sin bruk av opioide smertestillende medisiner. Dette er en registerstudie der data skal innhentes fra Reseptregisteret. I noen deler av verden har det vært et økende problem med betydelig forskrivning av opioider. Dette har ført til en økning i overdosedød. Samtidig er det foreslått at bruk av cannabinoider kan være et alternativ. Det er et økende antall pasienthistorier som peker på at cannabisbruk kan begrense bruken av opioider, men dette er i liten grad systematisk undersøkt. Det er søkt om fritak fra samtykke.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Jørgen G. Bramness

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Sykehuset Innlandet HF

Svetlana Skurtveit

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet

Audun Stubhaug

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 3 av 3