Cristin-prosjekt-ID: 641355
Sist endret: 11. februar 2019 11:37
Cristin-prosjekt-ID: 641355
Sist endret: 11. februar 2019 11:37
Prosjekt

Den akutte geriatriske pasienten. Hvilke utfordringer opplever sykepleier i ivaretagelsen av pasienter med akutt redusert allmenntilstand / akutt redusert funksjonssvikt? En studieundersøkelse ved Universitetssykehuset Nord - Norge, akuttmottakene Harstad, Narvik og Tromsø, under ledelse av Nord universitetet.

prosjektleder

Johanne Alteren
ved Nord universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Nord universitet

Kontaktinformasjon

Sted
Johanne Alteren

Tidsramme

Aktivt
Start: 11. februar 2019 Slutt: 30. juni 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Den akutte geriatriske pasienten. Hvilke utfordringer opplever sykepleier i ivaretagelsen av pasienter med akutt redusert allmenntilstand / akutt redusert funksjonssvikt? En studieundersøkelse ved Universitetssykehuset Nord - Norge, akuttmottakene Harstad, Narvik og Tromsø, under ledelse av Nord universitetet.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Johanne Alteren

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Nord universitet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Fakultet for sykepleie og helsevitenskap ved Nord universitet

Turid Amundsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Akuttmedisinsk klinikk ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nord universitet
1 - 2 av 2