Cristin-prosjekt-ID: 641359
Sist endret: 23. august 2019 18:34

Cristin-prosjekt-ID: 641359
Sist endret: 23. august 2019 18:34
Prosjekt

Vernepleiefaglig kompetanse i helsefaglig praksis

prosjektleder

Miroslava Tokovska
ved Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • VID vitenskapelige høgskole

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Helsefag

Emneord

Vernepleie

HRCS-helsekategori

 • Andre

HRCS-forskningsaktivitet

 • 3.5 Ressurser og infrastruktur (sykdomsforebyggende og helsefremmende tiltak)

Kategorier

Prosjektkategori

 • Pedagogisk utviklingsarbeid

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. november 2019 Slutt: 31. januar 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Vernepleiefaglig kompetanse i helsefaglig praksis

Tittel

Vernepleiefaglig kompetanse i eldreomsorgen

Vitenskapelig sammendrag

Formålet med prosjektet er å bidra til pedagogisk og faglig utvikling. Prosjektet har sitt forskningsfokus på vernepleiere i  det helsefaglige praksisfeltet. Alle data som inngår i prosjektet er anonyme og informert samtykke vil bli innhentet hos deltakerne før inkludering i studien. 

Hensikt: Vi ønsker å utforske hvordan VP studentene bruker kartlegging av rammebetingelser til valg av mål og type tiltak i praksisoppgaven. 

Forskningsspørsmål:

Hvordan kommer VP studenters kompetanse om sykdomsforebyggende og helsefremmende tiltak til uttrykk i praksisoppgaven tilhørende helsefaglig praksis?

 

Metode

Datainnsamlingen (rundt 30 praksisoppgaver) vil foregå høsten 2019 og våren 2020. Oppgavene vil analyseres ved bruk av kvalitativ innholdsanalyse.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Miroslava Tokovska

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole
Aktiv cristin-person

Ursula-Georgine Småland Goth

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved VID vitenskapelige høgskole
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole

Tove Klepsvik

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole
Aktiv cristin-person

Silje Stangeland Lie

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole
1 - 4 av 4