Cristin-prosjekt-ID: 641359
Sist endret: 19. mars 2021, 17:06

Cristin-prosjekt-ID: 641359
Sist endret: 19. mars 2021, 17:06
Prosjekt

Vernepleierstudenter bidrar til å fremme brukernes helse

prosjektleder

Miroslava Tokovska
ved Seksjon for folkehelse og manuell behandling ved Høyskolen Kristiania

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Høyskolen Kristiania

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Helsefag

Emneord

Vernepleie

HRCS-helsekategori

 • Andre

HRCS-forskningsaktivitet

 • 3.5 Ressurser og infrastruktur (sykdomsforebyggende og helsefremmende tiltak)

Kategorier

Prosjektkategori

 • Pedagogisk utviklingsarbeid

Kontaktinformasjon

Telefon
92052960
Sted
Miroslava Tokovska

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. november 2019 Slutt: 20. mars 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Vernepleierstudenter bidrar til å fremme brukernes helse

Vitenskapelig sammendrag

Formålet med prosjektet er å bidra til pedagogisk og faglig utvikling. Prosjektet har sitt forskningsfokus på vernepleiere i  det helsefaglige praksisfeltet. Alle data som inngår i prosjektet er anonyme og informert samtykke vil bli innhentet hos deltakerne før inkludering i studien. 

Hensikt: Vi ønsker å utforske hvordan VP studentene bruker kartlegging av rammebetingelser til valg av mål og type tiltak i praksisoppgaven. 

Forskningsspørsmål:

Hvordan tydeliggjør vernepleiestudenter sin kompetanse om helsefremming gjennom valgte mål og tiltak i praksisoppgaven tilhørende helsefaglig praksis?

 

Metode

Denne studien hadde et eksplorativt siktemål og det ble gjennomført en kvalitativ tekstanalyse av skriftlige oppgaver som vernepleiestudenter i andre studieår har skrevet som del av sin helsefaglige praksisperiode. Målet med studien var å utforske hvordan vernepleiestudentene tydeliggjorde sin opparbeidede kompetanse innen helsefremming gjennom valgte mål og tiltak, og evaluering av disse i oppgaven. 

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Miroslava Tokovska

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Seksjon for folkehelse og manuell behandling ved Høyskolen Kristiania
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høyskolen Kristiania

Tove Klepsvik

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole
Aktiv cristin-person

Silje Stangeland Lie

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole
1 - 3 av 3