Cristin-prosjekt-ID: 641380
Sist endret: 11. mai 2020 10:37

Cristin-prosjekt-ID: 641380
Sist endret: 11. mai 2020 10:37
Prosjekt

Nye familier

prosjektleder

Kari Glavin
ved Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Helsetjeneste- og helseadministrasjonsforskning

Emneord

Familieliv, foreldreskap og omsorg for barn

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. oktober 2018 Slutt: 31. desember 2030

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Nye familier

Populærvitenskapelig sammendrag

Nye familier retter seg mot foreldre som venter sitt første felles barn, familier som venter sitt første barn i Norge og flerbarnsfamilier med utvidet behov. Hjemmebesøkene skjer første gang før fødsel (fra uke 28 i svangerskapet) og frem til barnet er to år. 

Et fireårig forskningsprosjekt ble startet i 2019 i samarbeid mellom Oslo kommune og VID vitenskapelige høgskole for å dokumentere effekten av det nye programmet. Tre bydeler – Bjerke, Nordre Aker og Stovner – blir brukt som intervensjonsbydeler og sammenlignes med bydelene Alna og Norstrand, som ennå ikke hadde startet med programmet.
– Det samles inn data fra førstegangsforeldre som ønsker å delta i forskningsprosjektet. Blant annet om forholdet til helsestasjonen, forholdet foreldrene imellom, psykiske lidelser og fødselsdepresjon.

Tittel

Nye familier

prosjektdeltakere

prosjektleder

Kari Glavin

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole

Jan Ivar Martinsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole

Kristin Sæther

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole

Malene Brekke

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole
Aktiv cristin-person

Anne-Martha Utne Øygarden

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole
1 - 5 av 7 | Neste | Siste »