Cristin-prosjekt-ID: 641380
Sist endret: 11. februar 2019 13:23

Cristin-prosjekt-ID: 641380
Sist endret: 11. februar 2019 13:23
Prosjekt

Nye familier

prosjektleder

Kari Glavin
ved Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Helsetjeneste- og helseadministrasjonsforskning

Emneord

Familieliv, foreldreskap og omsorg for barn

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. oktober 2018 Slutt: 31. desember 2030

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Nye familier

Tittel

Nye familier

prosjektdeltakere

prosjektleder

Kari Glavin

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole

Nina Olsvold

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole
1 - 2 av 2