Cristin-prosjekt-ID: 641406
Registrert av: REK Sist endret: 11. februar 2019 21:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 641406
Registrert av: REK Sist endret: 11. februar 2019 21:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Trafikkstøy, insomni og risikofaktorer for sykdom

prosjektleder

Gunn Marit Aasvang
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Folkehelseinstituttet

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2010/1298

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. mai 2011 Slutt: 30. mai 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Trafikkstøy, insomni og risikofaktorer for sykdom

Populærvitenskapelig sammendrag

Studien skal kartlegge virkninger av trafikkstøy og luftforurensning på risiko for søvnforstyrrelser, hjerte- og karsykdom, magesår, lungesykdommer og stoffskiftesykdommer. Det foreligger en utførlig protokoll som beskriver bakgrunn for studien og studiens hypoteser. Det skal benyttes data fra allerede gjennomførte studier på voksne menn og kvinner; HUBRO fra 2000-2001 (N=18 770) og HELMILO fra 2009 (N=13 000). De som deltok i HUBRO ble invitert til å delta i HELMILO. HUBRO inneholder støyeksponeringsdata og helseopplysninger, mens HELMILO ble designet for å forske på helseeffekter av støypåvirkning. Studiene er tidligere godkjent av REK og har følgende referanser: REK S-08463a HUBRO S-08347a og HELMILO Saksnummer 2008/10460. Det foreligger konsesjoner fra Datatilsynet for forskningsdatafilene og tidligere koblinger. Det søkes nå om å gjennomføre kobling av data fra HUBRO og HELMILO til reseptregisteret og til Norsk pasientregister for å kunne inkludere objektive helsemål som utfallsvariabler.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Gunn Marit Aasvang

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Folkehelseinstituttet
1 - 1 av 1