Cristin-prosjekt-ID: 641407
Registrert av: REK Sist endret: 11. februar 2019 21:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 641407
Registrert av: REK Sist endret: 11. februar 2019 21:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Pasientrapporterte resultat etter mottatt helsetjenester ved tre smertesentre 12 mnd etter første konsultasjon

prosjektleder

Mona Stedenfeldt
ved St. Olavs Hospital HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • St. Olavs Hospital HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2018/2435

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2017 Slutt: 15. juni 2019

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Pasientrapporterte resultat etter mottatt helsetjenester ved tre smertesentre 12 mnd etter første konsultasjon

Populærvitenskapelig sammendrag

Denne longitudinelle studien vil gi kunnskap om pasienters selvrapporterte resultat 12 mnd etter første konsultasjon ved fire regionale smertesenter i Norge. I tillegg vil studien gi kunnskap om pasienters fordeling innenfor diagnosekategorier (primary pain, cancer pain, postsurgical pain and posttraumatic pain, neuropathic pain, headache and orofacial pain, visceral pain and musculoskeletal pain) og smertemedikamentbruk ved hvert senter og om det eventuelt er variasjon mellom sentrene. Studien vll også gi kunnskap om hvordan pasienter fordeles mellom tverrfaglig og ikke tverrfaglig utredning for hvert senter. Til slutt vil studien gi kunnskap om det er assosiasjon mellom pasientens bakgrunnskarakteristikker, diagnosekategori, medikamentbruk, tverrfaglig utredning og selvrapporterte resultat.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Mona Stedenfeldt

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved St. Olavs Hospital HF

Vidar Halsteinli

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved St. Olavs Hospital HF

Petter Chr. Borchgrevink

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved St. Olavs Hospital HF

Tom Ivar Lund Nilsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Borrik Schjødt

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »