Cristin-prosjekt-ID: 641409
Registrert av: REK Sist endret: 11. februar 2019, 21:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 641409
Registrert av: REK Sist endret: 11. februar 2019, 21:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Funksjonelle analyser av BRCA1 varianter av ukjent klinisk betydning for å forbedre diagnose og behandling

prosjektleder

Elisabet Ognedal
ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2018/2467

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. april 2019 Slutt: 1. april 2023

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Funksjonelle analyser av BRCA1 varianter av ukjent klinisk betydning for å forbedre diagnose og behandling

Populærvitenskapelig sammendrag

Kvinner med sykdomsgivende genfeil i BRCA1 har økt risiko for bryst og eggstokkreft. Men for en rekke genetiske varianter i BRCA1 er den kliniske betydningen usikker, noe som gir utfordringer for behandling og oppfølging av pasienter med slike varianter. Forskningsprosjektet vil generere ny informasjon ved å lage en oversikt over alle BRCA1 varianter som er funnet i Norge og kartlegge eventuelle uoverensstemmelser i klassifisering av variantene mellom de ulike helseforetakene. Flere funksjonelle analyser av BRCA1 variantene som er av usikker klinisk betydning vil skape ny kunnskap som muliggjør klassifisering av disse variantene som enten sykdomsgivende eller godartede, og dermed kunne påvirke behandling. I tillegg vil prosjektet gi ny informasjon om funksjonelle mekanismer i regioner av BRCA1 protein som er mindre studert til nå.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Elisabet Ognedal

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Per Morten Knappskog

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Marijke Van Ghelue

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Wenche Sjursen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved St. Olavs Hospital HF

Hildegunn Høberg Vetti

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
1 - 5 av 13 | Neste | Siste »