Cristin-prosjekt-ID: 641412
Registrert av: REK Sist endret: 11. februar 2019 21:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 641412
Registrert av: REK Sist endret: 11. februar 2019 21:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Preklinisk etablering av individualisert behandling til barn med aggressive former for hjernekreft

prosjektleder

Einar Osland Vik-Mo
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2018/2465

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2019 Slutt: 31. desember 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Preklinisk etablering av individualisert behandling til barn med aggressive former for hjernekreft

Populærvitenskapelig sammendrag

Hjernekreft er den vanligste form for kreftsvulster hos barn, og moderne molekylær metoder har ført til en revolusjon i evnen til å skille mellom pasienter med god og dårlig prognose. Den nye kunnskapen har dessverre ikke tilsvarende effekt på behandling. Sekvensering av svulstmateriale identifiserer mulige behandlingsalternativer hos en svært lav andel av pasientene. Vi trenger derfor mer kunnskap om de cellulære effektene av de molekylære forandringene som er identifisert, økt erfaring med å bruke molekylære data i klinisk behandling og en måte å identifisere flere mulige individualiserte behandlingsalternativer for pasienter med dårlig prognose. Dette prosjektet ønsker å etablere individualiserte cellekulturer fra svulstprøver tatt ut under operasjon. De cellene som er tilgjengelige for forskning nå er overraskende få, og hindrer bedre og mer relevant forskning på hjernekreft hos barn.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Einar Osland Vik-Mo

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Oslo universitetssykehus HF

Einar O. Vik-Mo

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Cecilie Sandberg

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Iver Arne Langmoen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Bernt Johan Due-Tønnessen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 5 av 7 | Neste | Siste »