Cristin-prosjekt-ID: 641415
Registrert av: REK Sist endret: 11. februar 2019, 21:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 641415
Registrert av: REK Sist endret: 11. februar 2019, 21:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

MiBlock - Blokade av SPG ved kronisk migrene

prosjektleder

Erling Tronvik
ved St. Olavs Hospital HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • St. Olavs Hospital HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2018/2161

Kategorier

Helseprosjekttype

Legemiddelstudium - Utprøvingsfase 3

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2019 Slutt: 31. desember 2034

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

MiBlock - Blokade av SPG ved kronisk migrene

Populærvitenskapelig sammendrag

Prosjektet er en behandlingsstudie på kronisk migrene, dvs pasienter med 15 eller flere hodepinedager per måned i minst 3 måneder, som ikke har effekt av standard behandling. Behandlingen går ut på å installere botox i en omkoblingsstasjon for relevante nervebaner som bidrar til migrenen og dermed modifisere en (antatt) viktig mediatorsløyfe for migrenesmerten. Denne stasjonen (SPG) ligger i dypet av ansiktsskjelettet og studien bruker et avansert navigeringssystem for presis og trykk levering av Botox på rett sted. Det er gjennomfør to fase 2 studier med denne behandlingen som begge viser at den er trygg.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Erling Tronvik

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved St. Olavs Hospital HF

John Anker Henrik Zwart

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF
Aktiv cristin-person

Marte-Helene Bjørk

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Karl Bjørnar Alstadhaug

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nordlandssykehuset HF

Tore Wergeland Meisingset

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved St. Olavs Hospital HF
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »