Cristin-prosjekt-ID: 641626
Registrert av: SPREK Sist endret: 12. februar 2019 21:00 Sist endret av: ukjent

Cristin-prosjekt-ID: 641626
Registrert av: SPREK Sist endret: 12. februar 2019 21:00 Sist endret av: ukjent
Prosjekt

Keisersnitt og infeksjoner hos barn

prosjektleder

Maria Christine Magnus
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2018/2492

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. februar 2019 Slutt: 31. desember 2025

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Keisersnitt og infeksjoner hos barn

Populærvitenskapelig sammendrag

Forskning antyder at barn født ved keisersnitt har en endret bakterieflora sammenlignet med barn født vaginalt, noe som kan ha konsekvenser for utviklingen av immunforsvaret. Dette gjelder spesielt barn født ved elektivt/planlagt keisersnitt som aldri er blitt eksponert for bakteriefloraen i morens fødselskanal. Bruk antibiotika har også en sterk påvirkning på tarmfloraen. Vi ønsker derfor også å se på både mors bruk av antibiotika under svangerskapet, og barnets egen bruk, i forhold til risikoen for infeksjoner. Vi vil også studere den kombinerte effekten av keisersnitt og bruk av antibiotika. Dette prosjektet er en del av et internasjonalt samarbeid. Prosjektet vil inkludere to forskjellige studiepopulasjoner for Norge: 1) en nasjonal registerkobling som inkludere alle barn født i Norge etter 2008; 2) alle barn som deltar i Den norske mor og barn undersøkelsen (født mellom 1999 og 2009).

prosjektdeltakere

prosjektleder

Maria Christine Magnus

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Folkehelseinstituttet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet

Siri Eldevik Håberg

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet

Per Magnus

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet

Øystein Jonasson

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet
1 - 4 av 4