Cristin-prosjekt-ID: 641635
Registrert av: SPREK Sist endret: 12. februar 2019 21:00 Sist endret av: ukjent
Cristin-prosjekt-ID: 641635
Registrert av: SPREK Sist endret: 12. februar 2019 21:00 Sist endret av: ukjent
Prosjekt

Gjennomgang av radiologiske besvarelser for å undersøke forekomst og representativitet i en pågående populasjonsbasert studie på hjernemetastaser

prosjektleder

Olav Erich Yri
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2018/2494

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2019 Slutt: 31. desember 2024

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Gjennomgang av radiologiske besvarelser for å undersøke forekomst og representativitet i en pågående populasjonsbasert studie på hjernemetastaser

Populærvitenskapelig sammendrag

Antall pasienter som får påvist hjernemetastaser (HM) øker, bla fordi flere lever lengre med kreft. Det finnes kun få, eldre populasjonsbaserte studier på insidens av HM og ingen fra Norge. Det er ingen sentral rapportering av HM i Norge. Rapportering av diagnosekoden for HM i Norsk pasientregister er av erfaring mangelfull. Det finnes altså ingen rapportsystemer eller registre som kan benyttes til å estimere insidensen av HM i Norge, verken totalt eller per kreftform. Prosjektet vil besvare følgende: Hvor mange pasienter får påvist HM ved de deltakende sykehus? Hvor mange av disse blir inkludert i den pågående kohortestudien (2017/1358)? Vi vil identifisere alle pasienter som får påvist hjernemetastaser ved å gjennomgå samtlige radiologiske beskrivelser av CT- og MR av hodet utført ved sykehusene i prosjektperioden, uavhengig av indikasjon for undersøkelsene. Antall pasienter ikke inkludert i den prospektive studien, kjønn, alder og kreftdiagnose på disse blir registrert anonymt.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Olav Erich Yri

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Oslo universitetssykehus HF
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Marianne Jensen Hjermstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Oslo

Astrid Telhaug Karlsson

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Rebecca Rootwelt

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Jon Håvard Loge

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 5 av 7 | Neste | Siste »