Cristin-prosjekt-ID: 641639
Registrert av: REK Sist endret: 12. februar 2019, 21:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 641639
Registrert av: REK Sist endret: 12. februar 2019, 21:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Sobi.Elocta-004: Immuntoleransebehandling med Elocta hos pasienter med hemofili A og inhibitor, en kartleggingsstudie

prosjektleder

Heidi Glosli
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2018/2475

Kategorier

Prosjektkategori

  • Oppdragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 30. september 2018 Slutt: 31. desember 2023

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Sobi.Elocta-004: Immuntoleransebehandling med Elocta hos pasienter med hemofili A og inhibitor, en kartleggingsstudie

Populærvitenskapelig sammendrag

Dette er en internasjonal, multisenter, kartleggingsstudie uten intervensjon som skal vare i 5 år. Inklusjon vil skje over ca 3 år. Alle pasienter vil bli fulgt i minimum 2 år. Pasienter med hemofili A som har utviklet inhibitor og har fått eller får behandling med rFVIIIFc som immuntoleransebehandling (ITI) vil bli forespurt om deltagelse. Data vedr pasientkarakteristika, ITI og behandlingsresultater vil bli innhentet fra pasientens medisinske journal. 5 års studievarighet gjør at langsiktige behandlingsresultater av ITI-behandlingen kan registreres. Data vil bli registrert ved inklusjon og deretter én gang årlig i oppfølgingsperioden. Alle sentre i Europa og Midt-Østen som behandler pasienter med hemofili vil bli kontaktet for å undersøke om de har aktuelle pasienter for studien. Alle de identifiserte sentrene vil bli invitert til å være med i studien. Dersom flere sentre med hemofili-pasienter identifiseres etter hvert, vil disse sentrene også bli invitert til å være med i studien.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Heidi Glosli

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 1 av 1