Cristin-prosjekt-ID: 642051
Sist endret: 19. august 2022, 20:03

Cristin-prosjekt-ID: 642051
Sist endret: 19. august 2022, 20:03
Prosjekt

ViVaAct-Comparing the protection from attenuated and inactivated virus vaccines against pancreas disease (PD) and heart and skeletal muscle inflammation (HSMI)

prosjektleder

Espen Rimstad
ved Institutt for prekliniske fag og patologi ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Finansiering

 • Norges forskningsråd
  Prosjektkode: 280847

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. april 2018 Slutt: 31. desember 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

ViVaAct-Comparing the protection from attenuated and inactivated virus vaccines against pancreas disease (PD) and heart and skeletal muscle inflammation (HSMI)

Vitenskapelig sammendrag

Om lag 20% av oppdrettslaks som settes i sjø når ikke slaktemoden alder. Det er både infeksiøse og ikke-infeksiøse årsaker til dette, men Pankreassykdom (PD) og Hjerte- og skjelettmuskelbetennelse (HSMB) gir mye tap. I ViVaAct, som en videreføring av vaksineplattformen ViVaFish, vil vaksinemodeller for disse sykdommene testes ut. Forskere med bred erfaring i fiskevirologi og -immunologi fra NMBU, Veterinærinstituttet, UiT, Frankrike, Danmark og Tyskland, er sentrale i ViVaAct. Bedre kontroll av PD og HSMB vil være et vesentlig bidrag til bærekraft i havbruksnæringen. Studier av hvordan forskjellige typer vaksine påvirker vertens immunsystem og beskytter i langtidsforsøk vil være sentrale. Estimering av graden av langvarig beskyttelse ut fra laksens responser etter immunisering vil forbedre vaksinestudier.

En optimal vaksine etterlikner naturlig immunrespons ved å stimulere medfødt respons, etterfulgt av adaptiv respons og gir langtidsbeskyttelse. I ViVaFish utviklet vi levende, svekkede varianter av Salmonid alphavirus, og karakteriserte varianter av Piscint orthoreovirus. Vi utviklet metoder for å fremstille inaktivert virusantigen. I vaksineforsøk av kort (min 6 uker) og lang (min 6 mnd) varighet vil vi sammenlikne beskyttende effekt av levende og inaktivert vaksine. Vaksiner til laks i Norge administreres per i dag i bukhulen, men det er ikke kartlagt om det er ulike subpopulasjoner av B-celler som mobiliseres i bukhulen enn for eksempel i milt, som bidrar til beskyttelse etter vaksinering. RNAseq analyser vil brukes for dette. Levende, svekkede virus kan teoretisk mutere tilbake til virulente varianter. Forsøkene vil derfor bli nøye monitorert med hensyn på mutasjoner og patologiske effekter av svekkede virusvaksiner. Etter utvelgelse av de beste variantene ut fra resultatene i korttidsforsøket vil langtidsforsøk utføres for begge sykdommene. Immunisering- og belastningsforsøk vil ikke bare studere grad av beskyttelse, men også omfatte immunresponsmåling.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Espen Rimstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for prekliniske fag og patologi ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Jorunn Jørgensen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved UiT Norges arktiske universitet
Aktiv cristin-person

Maria Dahle

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Forskningsgruppe fiskehelse ved Veterinærinstituttet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges fiskerihøgskole ved UiT Norges arktiske universitet

Ingvill Jensen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges fiskerihøgskole ved UiT Norges arktiske universitet

Øystein Wessel

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for prekliniske fag og patologi ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
1 - 5 av 5

Resultater Resultater

På sporet av biomarkører for hjerte- og skjelettmuskelbetennelse i laks ved hjelp av proteomikk og metabolomikk.

Fæste, Christiane Kruse; Ivanova, Lada; Rangel-Huerta, Oscar Daniel; Gjessing, Mona Cecilie; Rimstad, Espen; Anonsen, Jan Haug; Uhlig, Silvio; Dahle, Maria. 2022, FRISK FISK 2022. UIT, VETINST, NORCE, NMBUVitenskapelig foredrag

Piscine Orthoreovirus (PRV)-3, but Not PRV-2, Cross-Protects against PRV-1 and Heart and Skeletal Muscle Inflammation in Atlantic Salmon.

Malik, Muhammad Salman; Teige, Lena Hammerlund; Braaen, Stine; Olsen, Anne Berit; Nordberg, Monica; Amundsen, Marit Måsøy; Kannimuthu, Dhamotharan; Svenning, Steingrim; Edholm, Eva-Stina Isabella; Takano, Tomokazu mfl.. 2021, Vaccines. UIT, VETINST, NMBU, JAPANVitenskapelig artikkel

Dissemination of Piscine orthoreovirus-1 (PRV-1) in Atlantic Salmon (Salmo salar) during the Early and Regenerating Phases of Infection.

Kannimuthu, Dhamotharan; Bjørgen, Håvard; Malik, Muhammad Salman; Nyman, Ingvild Berg; Markussen, Turhan Ali Dadasbilge; Dahle, Maria; Koppang, Erling Olaf; Wessel, Øystein; Rimstad, Espen. 2020, Pathogens. VETINST, NMBUVitenskapelig artikkel

Detection of specific Atlantic salmon antibodies against salmonid alphavirus using a bead-based immunoassay.

Teige, Lena Hammerlund; Aksnes, Ida; Røsæg, Magnus Vikan; Jensen, Ingvill; Jørgensen, Jorunn; Sindre, Hilde; Collins, Catherine; Collet, Bertrand; Rimstad, Espen; Dahle, Maria mfl.. 2020, Fish and Shellfish Immunology. UIT, VETINST, UP-SACLAY, NMBU, DIVNORSKVitenskapelig artikkel
1 - 5 av 9 | Neste | Siste »