Cristin-prosjekt-ID: 642056
Registrert av: REK Sist endret: 14. februar 2019, 21:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 642056
Registrert av: REK Sist endret: 14. februar 2019, 21:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Autonom nevropati – forbindelsen mellom redusert inkretineffekt og type 2 diabetes?

prosjektleder

Eirik Søfteland
ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2018/1790

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. oktober 2018 Slutt: 31. desember 2023

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Autonom nevropati – forbindelsen mellom redusert inkretineffekt og type 2 diabetes?

Populærvitenskapelig sammendrag

Dette er en studie der vi ønsker å sammenligne personer med langvarig type 2 diabetes, personer med begynnende type 2 diabetes og friske kontroller. Vi vil undersøke autonom nervefunksjon ved gjennom en sonde å stimulere sensoriske nerver i endetarmen med et signal og avlese hastighet (tiden) til dette signalet kan registreres over hjernen med elektroencefalografi. Vi ønsker videre å undersøke inkretinhormonnivåer og inkretinhormonrespons ved hjelp av glukosebelastninger, der det måles hormon- og glukoseprofiler. Videre vil vi å måle bukspyttproduksjon ved å samle opp prøver av bukspytt etter stimulering av bukspyttkjertelen med sekretin, og sekretinstimulert MR. Vi vil også estimere ustimulert bukspyttkjertelfunksjon ved å måle elastase i avføring. Hypotesen er at diabetesutløst skade i det autonome nervesystemet kan korreleres til redusert inkretinhormonrespons og redusert ustimulert bukspyttkjertelfunksjon, mens inkretinhormonnivåer og stimulert bukspyttkjertelfunksjon er normale.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Eirik Søfteland

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Erling Tjora

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
Aktiv cristin-person

Ingfrid Helene Salvesen Haldorsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Pål Rasmus Njølstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Georg Gjorgji Dimcevski

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
1 - 5 av 10 | Neste | Siste »