Cristin-prosjekt-ID: 642311
Registrert av: REK Sist endret: 15. februar 2019 21:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 642311
Registrert av: REK Sist endret: 15. februar 2019 21:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

DIAbetes hos Sør Asiater - DIASA 4: en kohortstudie i allmennpraksis

prosjektleder

Cecilie Wium
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Oslo universitetssykehus HF

forskningsansvarlige enheter

 • Stovner Legesenter
 • Universitetet i Oslo

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2018/1842

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2019 Slutt: 31. desember 2024

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

DIAbetes hos Sør Asiater - DIASA 4: en kohortstudie i allmennpraksis

Populærvitenskapelig sammendrag

Prosjektet skal undersøke om å optimalisere oppfølging i allmennpraksis av pasienter med type 2-diabetes av sørasiatisk opprinnelse gir effekt i form av bedret HbA1c, blodtrykk, lipider og mindre utvikling av senkomplikasjoner. En kohort på 200-300 sørasiatiske pasienter får innkalling til 2 diabeteskontroller i året og skal følges i 5 år. De skal behandles av sin egen fastlege som får assistanse av en studiesykepleier som hjelper og avlaster ved å gjøre antropometriske målinger, blodtrykk, blodprøver og enkel fotundersøkelse, sørger for at all informasjon legges i Noklus diabetesjournal (nasjonal elektronisk diabetesjournal som også brukes til innsamling av data til Diabetesregisteret for voksne), og at Noklusskjema blir fullstendig. Nasjonale retningslinjer for diabetesbehandling blir dermed fulgt. Det skal gjøres en intervensjon på allmennlegene i form av månedlige lunsjmøter med endokrinolog, hvor vanskelige pasientkasus kan drøftes. Evaluering ved intervju av legene før og etter.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Cecilie Wium

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Oslo universitetssykehus HF
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF
Aktiv cristin-person

Cecilie Varsi

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Noreen Yahya

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Oslo
Aktiv cristin-person

Kåre I. Birkeland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Oslo

Hanne Løvdal Gulseth

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 5 av 12 | Neste | Siste »