Cristin-prosjekt-ID: 643078
Registrert av: REK Sist endret: 19. februar 2019, 21:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 643078
Registrert av: REK Sist endret: 19. februar 2019, 21:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Norsk arkivmateriale fra pre-antibiotiske perioden ved anvendelse av moderne forskningstekniker: unik mulighet for ny kunnskap om tuberkulose biologi og utvikling av bedre behandling

prosjektleder

Tehmina Mustafa
ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2019/45

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. mars 2019 Slutt: 1. mars 2023

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Norsk arkivmateriale fra pre-antibiotiske perioden ved anvendelse av moderne forskningstekniker: unik mulighet for ny kunnskap om tuberkulose biologi og utvikling av bedre behandling

Populærvitenskapelig sammendrag

Multidrug-resistent tuberkulose (TB) er en økende trussel, men manglende forståelse av mekanismer bak kavitærende post-primær TB er til hinder for utvikling av effektive anti-TB-terapier. Etter innførelsen av antibiotika stupte tilgjengeligheten av humant vev med post-primær TB. Forskning utført med dyremodeller førte til økende forståelse av primær TB, men ikke en tilsvarende forståelse av post-primær TB hos mennesker. Dette er uheldig, ettersom primær og post-primær TB har en rekke vesentlig forskjeller. I dette prosjektet foreslår vi å bruke det humane vevsmaterialet fra den pre-antibiotiske perioden for å øke forståelsen av post-primær TB. Moderne forskningsteknikker kan nå anvendes ved arkivmateriale, noe som gir oss en unik mulighet. Ved å undersøke et bredt spekter av lesjoner vil vi kunne øke forståelsen for hvorfor enkelte TB lesjoner progredierer til kaviteter mens andre går i regress. Morfoproteomikk vil videre bidra til å oppdage molekylære mål for bedre behandlingsregimer

prosjektdeltakere

prosjektleder

Tehmina Mustafa

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Lisbet Sviland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Lars Helgeland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Harald Gotten Wiker

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen

Ole Didrik Lærum

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »