Cristin-prosjekt-ID: 644342
Sist endret: 25. mai 2020 17:08

Cristin-prosjekt-ID: 644342
Sist endret: 25. mai 2020 17:08
Prosjekt

Wild poem

prosjektleder

Marius Holth
ved Avdeling Teaterhøgskolen ved Kunsthøgskolen i Oslo

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Avdeling Teaterhøgskolen ved Kunsthøgskolen i Oslo

Finansiering

 • Kunsthøgskolen i Oslo
  Prosjektkode: 23019

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. oktober 2018 Slutt: 1. februar 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Wild poem

Vitenskapelig sammendrag

«Wild poem» er et samarbeidsprosjekt mellom sanger/komponist Marius Holth og scenograf Carl Christian Lange. Vi vil utvikle et polyvokalt musikkteater der dramaet oppstår i møtepunktet mellom musikken, tekstene og det sceniske rommet. Fokuset vårt er prosess, dialog, lek og utforsking. Gjennom innovativ bruk av videoprojeksjon, musikk og skuespill, vil vi ta publikum med inn i et felt som setter søkelyset på hva det vil si å være et menneske i vår tid. Vi jobber frem mot en visning på KHIO.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Marius Holth

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Avdeling Teaterhøgskolen ved Kunsthøgskolen i Oslo

Carl Christian Lange

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling Teaterhøgskolen ved Kunsthøgskolen i Oslo
1 - 2 av 2

Resultater Resultater

1 - 1 av 1