Cristin-prosjekt-ID: 644346
Sist endret: 26. mars 2020, 11:22

Cristin-prosjekt-ID: 644346
Sist endret: 26. mars 2020, 11:22
Prosjekt

Chance Modus

prosjektleder

Anne Grete Eriksen
ved Avdeling Dans ved Kunsthøgskolen i Oslo

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Avdeling Dans ved Kunsthøgskolen i Oslo

Finansiering

 • Kunsthøgskolen i Oslo
  Prosjektkode: 21017

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. mai 2019 Slutt: 1. april 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Chance Modus

Vitenskapelig sammendrag

I prosjektet Chance Modus vil fire av avdeling DANS’ fagpersoner samarbeide om prosjektets faglige kjerne, utførelse og dokumentasjon. Fra våre spesialiserte faglige ståsteder vil vi sammen utforske hvordan øyeblikk av
’sjanse modus’ i det skapende arbeidet utløser valg som blir bestemmende for komposisjonen. Øyeblikkets impulser som sanseopplevelser, teorier, forestillingskraft og minner fargelegger vår praksis. Hvordan vi utfra våre
spesifikke kunstneriske kompetanser sammen kan skape en dialogisk prosess som fremmer det skapende, en ’Chance Modus’ i kunstutøvelsen, som kan dyrkes videre, er kjernen i prosjektet.
Intensjonen for prosjektgruppen er å foreta praktiske undersøkelser og sammen fordype oss i eksperimentelle oppgaver og dele erfaringsmessig opplevelse som utfordrer språk og artikulasjon.
I Chance Modus dokumenteres kunstnermøter/samtaler hvor enkelte aspekter ved prosjektet åpnes for fagfeller fra det lokale kunstmiljøet og det eksterne profesjonelle miljøet nasjonalt og internasjonalt.
Kunstnermøtene som planlegges midtveis i prosessen bidrar til å tilføre våre samtaler nye dimensjoner som vi tar med oss i inn i den aktuelle praktiske fordypningsprosessen.
Resultatene fra Chance Modus knyttes til utvikling av avanserte skapende prosesser og bidrar til å styrke kvaliteten både på vårt arbeid som kunstnere, formidlere og pedagoger.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Anne Grete Eriksen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Avdeling Dans ved Kunsthøgskolen i Oslo
Aktiv cristin-person

Therese Skauge

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling Dans ved Kunsthøgskolen i Oslo
Aktiv cristin-person

Ingunn Rimestad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling Dans ved Kunsthøgskolen i Oslo
1 - 3 av 3