Cristin-prosjekt-ID: 644348
Sist endret: 3. desember 2019 13:55

Cristin-prosjekt-ID: 644348
Sist endret: 3. desember 2019 13:55
Prosjekt

Tidsskriftet Bilder, andre utgave.

prosjektleder

Martin Egge Lundell
ved Avdeling Design ved Kunsthøgskolen i Oslo

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Avdeling Design ved Kunsthøgskolen i Oslo

Finansiering

 • Kunsthøgskolen i Oslo
  Prosjektkode: 24023

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. november 2018 Slutt: 1. september 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Tidsskriftet Bilder, andre utgave.

Vitenskapelig sammendrag

Vi lanserte før sommeren første nummer av tidsskriftet Bilder, en respons på at den visuelle kulturen etter vårt syn ikke blir tilstrekkelig dekket i tradisjonelle medier og tidsskrifter, og at det derfor finnes ledig plass for den som vil tenke høyt om temaet. Ideen med Bilder er å undersøke en rekke ulike billedtyper mellom de samme permene, ikke å nøye seg med en sjanger, som er det vanlige. Det kan bidra til å sette bildene i nytt lys og til å oppdage sammenhenger man ellers ikke ville sett. Målet vårt er å bringe frem ambisiøse tekster om bilder i en rekke sjangre – fra essayet til samtalen. Tidsskriftprosjektet har vokst helt direkte ut av vårt etter hvert mangeårige samarbeid ved KHiO – vi har samarbeidet om et årvisst kurs i billedteori og billedanalyse.
Vi søker herved støtte til Bilder nummer to, som skal være et temanummer om reisebilder – i vid forstand.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Martin Egge Lundell

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Avdeling Design ved Kunsthøgskolen i Oslo

Kåre Bulie

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
1 - 2 av 2