Cristin-prosjekt-ID: 644536
Registrert av: REK Sist endret: 27. februar 2019, 21:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 644536
Registrert av: REK Sist endret: 27. februar 2019, 21:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Insidensen av håndleddsbrudd i Oslo

prosjektleder

Lene Bergendal Solberg
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2018/2559

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2019 Slutt: 31. desember 2023

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Insidensen av håndleddsbrudd i Oslo

Populærvitenskapelig sammendrag

Ett tidligere lavenergibrudd dobler den fremtidige risikoen for nytt brudd og flere lavenergi brudd mangedobler risikoen. Konsekvensene av et lavenergibrudd kan være svært alvorlige for pasienten og koste samfunnet betydelige summer. Den vanligste årsaken til lavenergibrudd er osteoporose. Håndleddsbrudd er ofte et forvarsel for tilstanden og ofte første brudd i en lang bruddkarriere for pasienter som rammes. I denne studien vil vi undersøke insidensen av håndleddsbrudd i Oslo i 2019 og sammenlikne med tilsvarende studier fra 1979 og 1999. Dette vil kunne gi oss kunnskap om innføring av standardiserte utrednings- og behandlingstilbud for pasienter med osteoporose påvirker insidensen av håndlessbrudd. Data på håndleddsbrudd i 2019 vil hentes fra elektroniske pasientjournaler ved sykehus og legevakter i Oslo. Elektroniske lister brukes som utgangspunkt for å identifisere brudd som verifiseres gjennom pasientjournal.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Lene Bergendal Solberg

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Oslo universitetssykehus HF
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Ragnhild Øydna Støen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Frede Jon Frihagen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Lars Nordsletten

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF
Aktiv cristin-person

Haakon Eduard Meyer

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »