Cristin-prosjekt-ID: 644537
Registrert av: REK Sist endret: 27. februar 2019, 21:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 644537
Registrert av: REK Sist endret: 27. februar 2019, 21:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Har innføring av et standardisert program for forebygging av brudd på Oslo skadelegevakt ført til redusert risiko for nytt brudd hos pasienter over 50 år?

prosjektleder

Lene Bergendal Solberg
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2018/2560

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2020 Slutt: 31. desember 2024

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Har innføring av et standardisert program for forebygging av brudd på Oslo skadelegevakt ført til redusert risiko for nytt brudd hos pasienter over 50 år?

Populærvitenskapelig sammendrag

Oslo skadelegevakt behandler årlig mer enn 4500 pasienter over 50 år med brudd. I mai 2015 innførte Oslo skadelegevakt et standardisert program for forbygging av brudd (Osloporose). I Osloporose tilbys pasienter over 50 år utredning og eventuelt behandling for osteoporose basert på fracture liaison service (FLS) modellen. Vi vil undersøke om innføringen av Osloporose har ført til færre nye brudd hos pasienter over 50 år bosatt i Oslo og ønsker å undersøke om pasienter behandlet for et brudd på Oslo skadelegevakt i perioden mai 2015 til mai 2018 har fått nytt brudd i oppfølgingstiden på minimum 2 år etter aktuelle bruddhendelse. Kontrollgruppen vil være pasienter over 50 år behandlet for brudd på Oslo skadelegevakt før Osloporose ble innført.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Lene Bergendal Solberg

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Oslo universitetssykehus HF
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Ida Lund

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Ragnhild Øydna Støen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Frede Jon Frihagen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Lars Nordsletten

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »