Cristin-prosjekt-ID: 644896
Registrert av: REK Sist endret: 1. mars 2019 21:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 644896
Registrert av: REK Sist endret: 1. mars 2019 21:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Kronisk smerte og fysiologisk belastning

prosjektleder

Christopher Sivert Nielsen
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2012/1916

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2013 Slutt: 31. desember 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Kronisk smerte og fysiologisk belastning

Populærvitenskapelig sammendrag

Studien undersøker i hvilken grad kronisk smerte er assosiert med: a) metabolske, hormonelle, kardiovaskulære og immunologiske systemer, b) akselerert aldring (telomerlengde), c) økt sykelighet, d) nedsatt funksjonsevne og e) tidligere død. Studien vil gjennomføres med data fra den fjerde, femte og sjette Tromsøundersøkelsen (tilsammen ca. 35.000 deltakere). Det gjennomføres både tverrsnitts- og prospektive analyser. Data som vil bli analysert omfatter demografiske variable, mål på kronisk smerte og smertefølsomhet (eksponering), mål på metabolsk, endokrinologisk, kardiovaskulær og immunologisk funksjon (endepunkt), mål på cellulær aldring (telomerlengde fra DNA analyse) (endepunkt), spørreskjemadata vedrørende komorbide kroniske lidelser (endepunkt), og spørreskjemadata om livstil, psykisk helse og medisinbruk (co-faktorer og beskyttende / sårbarhetsfaktorer). (Se vedlagt protokoll og variabel oversikt for detaljer.)

prosjektdeltakere

prosjektleder

Christopher Sivert Nielsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Folkehelseinstituttet

Henrik Børsting Jacobsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Kushang VPatel

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved University of Washington
1 - 3 av 3