Cristin-prosjekt-ID: 644898
Registrert av: REK Sist endret: 4. mars 2019, 21:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 644898
Registrert av: REK Sist endret: 4. mars 2019, 21:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Kreftrisiko etter fertilitetsbehandling ved assistert befruktning (IVF)

prosjektleder

Ritsa Storeng
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Oslo universitetssykehus HF

forskningsansvarlige enheter

 • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2011/2231

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2012 Slutt: 31. desember 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Kreftrisiko etter fertilitetsbehandling ved assistert befruktning (IVF)

Populærvitenskapelig sammendrag

Formålet med denne studien er å undersøke om fertilitetsbehandling med hormonstimulering og in vitro fertilisering (IVF) gir økt kreftrisiko hos kvinner som har fått slik behandling. Noen epidemiologiske studier har vist en assosiasjon mellom denne behandlingen og kreftrisiko, men resultatene er ikke entydige. Det å føde barn og amme reduserer risiko for enkelte hormonrelaterte kreftformer. Derfor er det også særlig viktig å undersøke kreftrisiko hos fertilitetsbehandlede kvinner som ikke har født barn. Prosjektet er en registerstudie, som skal bruke data fra Kreftregisteret, Medisinsk Fødselsregister, Reseptregisteret og Folkeregisteret. Data fra de tre første registrene skal brukes for å finne antall tilfeller kreft blant fertilitetsbehandlede kvinner. Fra Folkeregisteret skal bosted og status for alle norske kvinner innhentes, slik at norske kvinner generelt, med og uten barn, kan brukes som kontrollgruppe. Det skal ikke innhentes samtykke for bruk av data.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Ritsa Storeng

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Oslo universitetssykehus HF

Marte Myhre Reigstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Eleftheria (ritsa) T. Storeng

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Inger Kristin Larsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Tor Åge Myklebust

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 5 av 11 | Neste | Siste »