Cristin-prosjekt-ID: 645558
Sist endret: 5. mars 2019, 10:35

Cristin-prosjekt-ID: 645558
Sist endret: 5. mars 2019, 10:35
Prosjekt

Effect and experiences of part-time work in the healthcare services

prosjektleder

Gerd Monika Flodgren
ved Avdeling for vurdering av tiltak ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Finansiering

 • Helsedepartementet
  Prosjektkode: RL 027 OG RL 028

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Helsetjeneste- og helseadministrasjonsforskning

Kontaktinformasjon

Telefon
004792145033
Sted
Gerd Monika Flodgren

Tidsramme

Avsluttet
Start: 20. februar 2019 Slutt: 23. mai 2019

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Effect and experiences of part-time work in the healthcare services

Populærvitenskapelig sammendrag

In Norway, there is a situation with a high proportion of part-time personnel in both the community care and healthcare services, where in 2017 only 40-43% of nurses worked full-time. It has been suggested that part-time work may have a negative impact on users’ and patients’ perceived quality of care, and maybe also on the personnel. In Norway, there is great regional variation in the proportion of part-time personnel in the care services, which may result in inequalities in the care provided. We do, however, know very little about the consequences of part-time work on patients, users and personnel. This protocol describes two scoping reviews that will map the published evidence regarding part-time work (including effects and experiences) in the healthcare and community care services. One will focus on patients/users and the other on personnel. These scoping reviews, which are commissioned by the Norwegian Directorate of Health, will be used in the Kompetanseløft 2020 project, which is the government's plan for recruitment, competence and professional development in the community health care services.

Tittel

Effekter og erfaringer av deltidsarbeid i helse- og omsorgstjenestene

Populærvitenskapelig sammendrag

I Norge er det en relativ høy andel deltidsarbeidende i både den kommunale omsorgstjenesten og i helseforetakene, i 2017 var det bare 40-43 % av sykepleiere som jobbet heltid. Det har vært antydet at deltidsarbeid kan ha en negativ innvirkning på pasientens/brukerens opplevde omsorgskvalitet, og også på personalet. I Norge er det store fylkesvise variasjoner i andelen deltidsansatte, noe som kan føre til geografiske ulikheter i den omsorgen som tilbys. Vi vet imidlertid svært lite om konsekvensene av deltidsarbeid på pasienter, brukere og personell. Denne protokollen beskriver plan for to oversikter som vil kartlegge publiserte studier om deltidsarbeid i helse- og omsorgstjenestene (både om effekter og erfaringer/opplevelser). Én vil fokusere på pasienter og brukere og den andre på personell.  Kartleggingsoversiktene er bestilt av Helsedirektoratet, og vil bli brukt i Kompetanseløft 2020-prosjektet, som er regjeringens plan for rekruttering og kompetanse- og fagutvikling i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Gerd Monika Flodgren

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Avdeling for vurdering av tiltak ved Folkehelseinstituttet

Maria Julia Bidonde Torre

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for vurdering av tiltak ved Folkehelseinstituttet

Ingvild Kirkhei

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for vurdering av tiltak ved Folkehelseinstituttet
1 - 3 av 3