Cristin-prosjekt-ID: 645575
Sist endret: 24. september 2020, 14:20

Cristin-prosjekt-ID: 645575
Sist endret: 24. september 2020, 14:20
Prosjekt

Beliefs and negotiations with Islamic traditions among young second-generation Muslims in Norway

prosjektleder

Signe Aarvik
ved Senter for misjon og globale studier ved VID vitenskapelige høgskole

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • VID vitenskapelige høgskole

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Religionsvitenskap, religionshistorie • Sosiologi

Emneord

Unge muslimer • Individualisering • Religiøs endring • Islam

Kategorier

Prosjektkategori

  • Doktorgradsprosjekt

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. september 2016 Slutt: 20. juli 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Beliefs and negotiations with Islamic traditions among young second-generation Muslims in Norway

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Signe Aarvik

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Senter for misjon og globale studier ved VID vitenskapelige høgskole
1 - 1 av 1