Cristin-prosjekt-ID: 645767
Sist endret: 6. mars 2019, 14:26

Cristin-prosjekt-ID: 645767
Sist endret: 6. mars 2019, 14:26
Prosjekt

Sammenhenger mellom ulike foreldrepraksiser og barns trivsel: en kartleggingsoversikt

prosjektleder

Nora Blaasvær
ved Avdeling for vurdering av tiltak ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Avdeling for vurdering av tiltak ved Folkehelseinstituttet

Klassifisering

Emneord

Familieliv, foreldreskap og omsorg for barn

Kategorier

Prosjektkategori

 • Oppdragsprosjekt

Tidsramme

Avsluttet
Start: 8. februar 2019 Slutt: 26. august 2019

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Sammenhenger mellom ulike foreldrepraksiser og barns trivsel: en kartleggingsoversikt

Populærvitenskapelig sammendrag

Hvordan foreldre er foreldre kan påvirke barns trivsel. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) skal gi råd til foreldre og bidra til godt foreldreskap i alle typer familier. Bufdir ønsker oversikt over forskning som har sett på sammenhenger mellom ulike måter å utøve foreldrerollen på og barns trivsel.

Tittel

Correlations between different parenting practices and well-being in children: a systematic mapping review’

Populærvitenskapelig sammendrag

How parents are parents can affect children's well-being. The Directorate for Children-, Youth- and Family Affairs (Bufdir) has a mandate to give advise to parents and contribute to good parenting in all types of families. Bufdir wants an overview of research that has looked at correlations between different ways of doing parenting and well-being in children.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Nora Blaasvær

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Avdeling for vurdering av tiltak ved Folkehelseinstituttet

Rigmor Berg

 • Tilknyttet:
  Lokalt ansvarlig
  ved Avdeling for vurdering av tiltak ved Folkehelseinstituttet

Heather Melanie R Ames

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for vurdering av tiltak ved Folkehelseinstituttet

Nikita Baiju

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved UiT Norges arktiske universitet
1 - 4 av 4