Cristin-prosjekt-ID: 645784
Registrert av: REK Sist endret: 6. mars 2019 21:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 645784
Registrert av: REK Sist endret: 6. mars 2019 21:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Peptider i urinen hos barn med Autisme spekter forstyrrelser. En pilotstudie

prosjektleder

Ola H Skjeldal
ved Sykehuset Innlandet HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Sykehuset Innlandet HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2018/2258

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. oktober 2018 Slutt: 31. desember 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Peptider i urinen hos barn med Autisme spekter forstyrrelser. En pilotstudie

Populærvitenskapelig sammendrag

Autisme er en alvorlig nevrobiologisk utviklingsforstyrrelse som debuterer i tidlig barnealder. Det er en stor variasjon i kliniske symptomer og funn. Av den grunn taler man om autismespekter tilstander. Det foreligger en høy komorbiditet med andre utviklingsforstyrrelser. Økt konsentrasjon av peptider i urinen har vært funnet flere ganger hos pasienter med autisme. Dette har ført til at mange pasienter bruker spesielle dietter. Funnene har imidlertid vært sterkt omdiskutert. Også de laboratorie metodene som har vært brukt har det vært satt spørsmålstegn ved. Av denne grunn ønsker vi å gjøre ny studie, med annen metode, for å undersøke om barn og unge med autisme har økt peptid utskillelse i urinen og om en evt økt utskillelse er knyttet til speslelle autisme fenotyper. Prosjektet er i første rekke et pilotprosjekt og vil bli gjort som en prospektiv trearmet studie inkludert en kontrollgruppe.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Ola H Skjeldal

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Sykehuset Innlandet HF

Jørn Isaksen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sykehuset Innlandet HF

Vesna Bryn

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sykehuset Innlandet HF

Ola Didrik Saugstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 4 av 4