Cristin-prosjekt-ID: 645946
Sist endret: 14. august 2019 11:32

Cristin-prosjekt-ID: 645946
Sist endret: 14. august 2019 11:32
Prosjekt

Effekter av endring i affektiv skjevhet (bias) på transdiagnostisk grubling (rumination) og symptomer. En randomisert, dobbeltblindet, placebokontrollert studie.

prosjektleder

Ragnhild Bø
ved Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo

Finansiering

 • Stiftelsen Dam
  Prosjektkode: 2019/FO249225

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Psykologi

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2019 Slutt: 31. desember 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Effekter av endring i affektiv skjevhet (bias) på transdiagnostisk grubling (rumination) og symptomer. En randomisert, dobbeltblindet, placebokontrollert studie.

Vitenskapelig sammendrag

Et overordnet mål med dette forskningsprosjektet er å undersøke effekter av endring i affektiv skjevhet (basert på «Attention Bias Modification; ABM» ) på transdiagnostisk grubling. 
 

Deltagere som gjennomfører den aktive ABM betingelsen vil vise mindre tendens til stressutløst (tilstands) grubling sammenlignet med en kontroll («placebo») betingelse. Videre vil aktiv ABM versus kontroll påvirke depressive symptomer positivt og denne effekten vil medieres av endring i tendens til å gruble.

Metode

 

Endring i affektiv skjevhet (ABM-oppgaven) vil bli utført i en randomisert-kontrollert, dobbelblindet klinisk utprøving. Deltakerne vil blir randomisert til en aktiv ABM prosedyre eller en narre- eller “placebo”-betingelse.

Grubling vil bli målt ved hjelp av Ruminative Response Scale (RRS; Treynor, Gonzalez, Nolen-Hoeksema, 2003).

 

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Ragnhild Bø

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo
Aktiv cristin-person

Nils Inge Landrø

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo

Catherine Harmer

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved University of Oxford
Aktiv cristin-person

Rune Jonassen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved OsloMet - storbyuniversitetet

Erlend Bøen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Diakonhjemmet sykehus
1 - 5 av 7 | Neste | Siste »