Cristin-prosjekt-ID: 645955
Registrert av: REK Sist endret: 7. mars 2019, 21:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 645955
Registrert av: REK Sist endret: 7. mars 2019, 21:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Kan metformin øke okygenmengden i svulster i livmorhalsen?

prosjektleder

Kjersti Bruheim
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2019/91

Kategorier

Helseprosjekttype

Legemiddelstudium - Utprøvingsfase 2

Tidsramme

Aktivt
Start: 4. mars 2019 Slutt: 29. mars 2029

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Kan metformin øke okygenmengden i svulster i livmorhalsen?

Populærvitenskapelig sammendrag

Lokalavansert livmorhalskreft behandles med stråleterapi i kombinasjon med cellegift. Ca 50% av pasientene får tilbakefall. I studien vil vi gi legemiddelet metformin sammen med standard strålebehandling i håp om å etablere en kombinasjonsbehandling som gir et bedre utfall. Metformin gis i dag til diabetikere type 2. Prekliniske studier har vist at metformin kan indusere celledød og øke oksygeneringen i stråleresistente, hypoksiske områder i kreftvev. Økt okygenering vil kunne bedre effekten av stråling. 90 pasienter vil bli randomisert til en behandling med metformin og/eller standard strålebehandling. Som primært endepunkt vil vi undersøke om 1 uke med metformin før behandlingsstart kan redusere forekomst av hypoksi målt i form av en tidligere etablert gensignatur. Sekundært vil vi måle endring i hypoksi ved MR-avbildning samt undersøke grad av hypoksi under behandling og tumorskrumpning under og etter strålebehandling. Effekten på overlevelse og toksistet vil bli overvåket.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Kjersti Bruheim

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Oslo universitetssykehus HF

Kjersti Øvrum Skipar

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Heidi Lyng

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Tord Hompland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Christina Sæten Fjeldbo

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 5 av 10 | Neste | Siste »