Cristin-prosjekt-ID: 645957
Registrert av: REK Sist endret: 6. mars 2020 22:26 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 645957
Registrert av: REK Sist endret: 6. mars 2020 22:26 Sist endret av: REK
Prosjekt

Hvordan går det med unge som har vært i rusbehandling? En longitudinell kohortundersøkelse

prosjektleder

Anne Landheim
ved Sykehuset Innlandet HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Sykehuset Innlandet HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2018/2197

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. august 2018 Slutt: 31. juli 2024

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Hvordan går det med unge som har vært i rusbehandling? En longitudinell kohortundersøkelse

Populærvitenskapelig sammendrag

Formålet med undersøkelsen er å frembringe ny kunnskap om unge med tidlig problembelastning og deres forløp etter rusbehandling. Stiftelsen Fossumkollektivet er blant de få institusjonene i Norge som tilbyr langtidsopphold i rusbehandling både innenfor spesialisthelsetjenesten og barnevernstjenesten, og vil derfor bli benyttet som kilde til å innhente data om denne målgruppen. Videre vil det innhentes data fra andre offentlige registre(Norsk pasientregister, Nasjonal utdanningsdatabase, Trygderegisteret, Politiets straffesaksregister og Folkeregistret). Data fra Fossumkollektivets pasientjournaler og data innhentet fra andre offentlige registre skal alle kobles sammen og analyseres for å kunne si noe om følgende: 1)hva er de unges situasjon ved inntak av behandling når det gjelder rusbruk, psykisk, sosial og kriminell belastning, og 2)hva som er situasjonen tre år etter utskrivelse når det gjelder bruk av helsetjenester, arbeid/utdannelse, hovedinntektskilde og kriminalitet.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Anne Landheim

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Sykehuset Innlandet HF

Regine Bakken

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sykehuset Innlandet HF

Jeanette Rundgren

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sykehuset Innlandet HF
1 - 3 av 3