Cristin-prosjekt-ID: 645959
Registrert av: REK Sist endret: 17. januar 2022, 09:26

Cristin-prosjekt-ID: 645959
Registrert av: REK Sist endret: 17. januar 2022, 09:26
Prosjekt

Subtyper av personer med kognitive symptomer og demens -MRI

prosjektleder

Karin Persson
ved Nasjonalt senter for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Sykehuset i Vestfold HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2019/79

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. desember 2018 Slutt: 1. desember 2024

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Subtyper av personer med kognitive symptomer og demens -MRI

Populærvitenskapelig sammendrag

Formålet med studien er å bruke forskjellige typer MR analyser av hjernen til personer med kognitive symptomer til å påvise undergrupper med ulike strukturelle forandringer og mønster. Videre skal vi undersøke egenskapene til MR som diagnostisk og prognostisk hjelpemiddel ved disse tilstander og undergrupper. Gjennom kobling til andre REK godkjente prosjekter skal vi sammenligne gruppene med tanke på demografiske og kliniske egenskaper og komorbiditet; biomarkørfunn fra andre MR undersøkelser, cerebrospinalvæskefunn, nukleærmedisiske undersøkelser (FDG-PET og amyloid-PET); forskjeller i genetiske risikofaktorer (APO-E status), EEG, og markører på inflammasjon. Mer kunnskap om undergrupper av disse pasientene, spesielt undergrupper av pasienter med Alzheimers sykdom, håper vi skal kunne hjelpe oss i å forstå sykdomsprosesser og forskjeller rundt prognose. Pasientene har samtykket til NorKog nasjonalt kvalitet og forskningsregister og ingen nye undersøkelser skal utføres.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Karin Persson

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Nasjonalt senter for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF

Ebba Gløersen Müller

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF
Aktiv cristin-person

Bjørn Heine Strand

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonalt senter for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF

Rannveig Sakshaug Eldholm

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved St. Olavs Hospital HF

Ingvild Saltvedt

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved St. Olavs Hospital HF
1 - 5 av 15 | Neste | Siste »