Cristin-prosjekt-ID: 645965
Registrert av: REK Sist endret: 7. mars 2019 21:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 645965
Registrert av: REK Sist endret: 7. mars 2019 21:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Effekt av akrylamid på utvikling av nervesystemet

prosjektleder

Jan Alexander
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2018/1590

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 31. juli 2018 Slutt: 31. juli 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Effekt av akrylamid på utvikling av nervesystemet

Populærvitenskapelig sammendrag

Akrylamid er et velkjent nevrotoksisk industrikjemikalium, bl.a. som utgangspunkt for syntese av polyakrylamid. De seneste 15 årene har det vært kjent at akrylamid kan dannes i mat som et biprodukt ved oppvarming av karbohydratrike matvarer (Alexander, 2006). Akrylamids nevrotoksiske egenskaper har vært gjenstand for omfattende studier i både mennesker og forsøksdyr. Denne studien hvor vi vil undersøke om mors eksponering for akrylamid fra kosten i svangerskapet er assosiert med utfall som kan ha sammenheng med utvikling av nervesystemet, er en oppfølgingsstudie til to tidligere studier (MoBa prosjekt: NewGeneris) der det er vist en assosiasjon mellom mors akrylamideksponering i svangerskapet og redusert fostervekst (Duarte-Salles et al 2013). Denne studiene gjør det vel begrunnet å undersøke om denne eksponeringen også er assosiert med endringer i nevroutvikling. Oss bekjent finnes det ikke tidligere studier som har sett på dette.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Jan Alexander

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Folkehelseinstituttet

Kristine Vejrup

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet

Felice Jacka

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Deakin University

Anne-Lise Brantsæter

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet

Helle Margrete Meltzer

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet
1 - 5 av 5