Cristin-prosjekt-ID: 645966
Registrert av: REK Sist endret: 7. mars 2019, 21:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 645966
Registrert av: REK Sist endret: 7. mars 2019, 21:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

CT basert TAVI utredning

prosjektleder

Tone Enden
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2019/87

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Aktivt
Start: 15. februar 2019 Slutt: 31. desember 2025

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

CT basert TAVI utredning

Populærvitenskapelig sammendrag

I dette prosjektet ønsker vi å finne ut om utredning av kransårene hos pasienter som skal til TAVI-prosedyre (kunstig aortaklaff) kan gjøres CT basert. CT koronarangiografi er veletablert hos pasienter med lav risiko, mens pasienter med kalk og stenter i kransårene undersøkes med invasiv koronarangiografi. Invasiv angiografi er forbundet med en viss risiko og er ressurskrevende. Nyere CT teknologi vil kunne gi bedre avbildning av årer med kalk og stenter. Ved å samle bildedata på pasienter som undergår CT utredning for TAVI vil vi kunne sammenligne invasiv og CT basert koronarangiografi (bildekvalitet, diagnostisk verdi). CT undersøkelsen gjøres på en ny 256-kanal CT. Studiedeltagerne vil ikke bli belastet med noen tilleggsundersøkelser da disse pasientene uansett gjennomgår CT av aorta før TAVI prosedyren og i denne avbildes også kransårene.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Tone Enden

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Oslo universitetssykehus HF

Eva Cecilie Knudsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Mona Svanteson

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 3 av 3