Cristin-prosjekt-ID: 646149
Registrert av: REK Sist endret: 25. november 2021, 21:18 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 646149
Registrert av: REK Sist endret: 25. november 2021, 21:18 Sist endret av: REK
Prosjekt

Mennesker med utviklingshemming og forståelse av samtykke til seksuelle handlinger

prosjektleder

Bjørnar Hassel
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2018/2296

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2019 Slutt: 1. desember 2024

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Mennesker med utviklingshemming og forståelse av samtykke til seksuelle handlinger

Populærvitenskapelig sammendrag

Målet er å fremskaffe kunnskap som kan bidra til en bedre forståelse av temaet «mennesker med utviklingshemming og samtykke til seksuelle handlinger», og som videre kan bidra til å forebygge og begrense framtidige overgrep. Det skal benyttes kvalitativ tilnærming ved semistrukturert intervju for å belyse pasientgruppens syn på den normale og den grensekrenkende seksualitet. Aktuelle forskningsspørsmål som skal besvares er om mennesker med utviklingshemming forstår hva som menes med eget samtykke, i forhold til en potensiell partner, og hva dette innebærer i forhold til seksuelle handlinger.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Bjørnar Hassel

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Oslo universitetssykehus HF

Bjørnar Hassel

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF
Aktiv cristin-person

Erik Søndenaa

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Gøril Brevik-Svae

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Peter Zachariassen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »