Cristin-prosjekt-ID: 646151
Registrert av: REK Sist endret: 8. mars 2019, 21:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 646151
Registrert av: REK Sist endret: 8. mars 2019, 21:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Ryggmargsstimulering for kronisk smerte som følge av erythromelalgi

prosjektleder

Sasha Gulati
ved St. Olavs Hospital HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • St. Olavs Hospital HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2019/159

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 3. juni 2019 Slutt: 31. august 2024

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Ryggmargsstimulering for kronisk smerte som følge av erythromelalgi

Populærvitenskapelig sammendrag

Erythromelalgi er en sjelden sykdom der pasientene har brennende smerter i hender/føtter og huden er rød og varm. Nedkjøling medfører lindring mens oppvarming forsterker smertene. Plagene kan variere i alvorlighetsgrad fra ubehagelig varmefølelse til brennende smerter som er vanskelige å behandle. For mange pasienter oppnås ikke tilfredsstillende symptom- og smertelindring med medikamentell behandling. Vi skal gjennomføre en randomisert kontrollert dobbeltblindet overkrysningsstudie for å evaluere effekten av epidural ryggmargsstimulering på smerter, fysisk aktivitet, livskvalitet og funksjonsnivå hos pasienter med erythromelalgi.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Sasha Gulati

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved St. Olavs Hospital HF

Sven M. Carlsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved St. Olavs Hospital HF
1 - 2 av 2