Cristin-prosjekt-ID: 646152
Registrert av: REK Sist endret: 8. mars 2019 21:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 646152
Registrert av: REK Sist endret: 8. mars 2019 21:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Målfokusert ADHD behandling

prosjektleder

Kjersti Træland Hanssen
ved Akershus universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Akershus universitetssykehus HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2019/81

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Aktivt
Start: 4. mars 2019 Slutt: 2. mars 2026

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Målfokusert ADHD behandling

Populærvitenskapelig sammendrag

Studien etterkommer behovet for forskning på ikkemedikamentell ADHD behandling. Dette er viktig på grunn av manglende dokumentasjon for langtidseffekter, samt utilstrekkelighet og bivirkninger knyttet til ADHD-medisiner. Intervensjonens formål er å avhjelpe eksekutive problemer (vansker med egenleelse), ettersom disse er funksjonsnedsettende og vanlig ved ADHD. Pasienter med ADHD og eksekutive problemer rekrutteres fra Allmenpsykiatrisk poliklinikk til en randomisert, kontrollert studie. Intervensjonsgruppen tilbys psykoedukasjon om ADHD og mestring av eksekutive problemer ved hjelp av teknikker fra Goal Management Training og Goal Attainment Scaling. Kontrollgruppen tilbys ordinær oppfølging bestående av to til tre timers psykoedukasjon knyttet til ADHD. Forskningsspørsmålet er om den polikliniske intervensjonen, bestående av gruppesamtaler, individualsamtaler og telefonoppfølging med fokus på måloppnåelse bedrer evne til egenledelse, hverdagsmestring og psykologisk velvære.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Kjersti Træland Hanssen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Akershus universitetssykehus HF
Aktiv cristin-person

Jan Stubberud

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Lovisenberg Diakonale Sykehus
1 - 2 av 2