Cristin-prosjekt-ID: 646557
Registrert av: REK Sist endret: 11. mars 2019 21:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 646557
Registrert av: REK Sist endret: 11. mars 2019 21:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

PCIA 203/18; fase II-studie med fimaporfin-indusert PCI av gemcitabin hos pasienter med inoperabel gallegangskreft

prosjektleder

Svein Dueland
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2018/2576

Kategorier

Prosjektkategori

 • Oppdragsprosjekt

Helseprosjekttype

Legemiddelstudium - Utprøvingsfase 2

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. desember 2018 Slutt: 1. desember 2023

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

PCIA 203/18; fase II-studie med fimaporfin-indusert PCI av gemcitabin hos pasienter med inoperabel gallegangskreft

Populærvitenskapelig sammendrag

Pasienter med inoperabel kreft i gallegangen har dårlig prognose, forventet levetid med cellegiftbehandling er ca 12 mnd. Studien tester PCI behandling (systemisk fotosensitiser) og lysbehandling lokalt) med for å bedre virkningen av cellegift. Prekliniske forsøk har vist at PCI behandling med gemcitabin har en hemmende effekt på vekst av tumorceller. Fase I/II studien PCIA202/12 har funnet fram til en tolererbar og effektiv fimaporfin- og lysdose. PCI metoden testes nå i en større populasjon med en kontrollgruppe. Pasientene randomiseres 1:1 til enten å få standard behandling med cellegift (gemcitabin og cisplatin) eller standard behandling kombinert med 1 til 2 PCI behandlinger. Målet er å sammenligne behandlingsgruppene og de viktigste endepunktene er PFS, OS, BOR, ORR, DoR og DCR. Totalt planlegges å rekruttere 186 pasienter. Dette er en multisentersstudie med opptil 40 sentre i Europa og N-Amerika.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Svein Dueland

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Oslo universitetssykehus HF
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Truls Hauge

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 2 av 2