Cristin-prosjekt-ID: 646866
Sist endret: 13. mars 2019, 12:44

Cristin-prosjekt-ID: 646866
Sist endret: 13. mars 2019, 12:44
Prosjekt

Organdonasjon med normoterm regional perfusjon etter global sirkulasjonsstans (cDCD)

prosjektleder

Liv Giske
ved Avdeling for vurdering av tiltak ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Medisinske fag

Kategorier

Prosjektkategori

 • Oppdragsprosjekt

Tidsramme

Avsluttet
Start: 6. mars 2019 Slutt: 31. juli 2019

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Organdonasjon med normoterm regional perfusjon etter global sirkulasjonsstans (cDCD)

Populærvitenskapelig sammendrag

Bestillerforum regionale helseforetak (RHF) i Nye metoder har bedt Folkehelseinstituttet om å utarbeide en fullstendig metodevurdering om organdonasjon med bruk av normoterm regional perfusjon hos pasienter som dør av hjerte- og respirasjonsstans når livsforlengende behandling avsluttes.  Metodevurderingen vil omhandle tre domener; effekt og sikkerhet i tillegg til juridiske og etiske konsekvenser knyttet til metoden. De juridiske og etiske problemstillingene og konsekvensene vil være de viktigste domenene.

Tittel

Controlled donation after circulatory death (cDCD) using normothermic regional perfusion in patients who die after withdrawal of life sustaining treatment

Populærvitenskapelig sammendrag

The Norwegian Institute of Public Health has been commissioned by “Ordering Forum, Regional Health Authorities (RHF) in the National System for Managed Introduction of New Health Technologies (within the Specialist Health Service in Norway)” to prepare an HTA on organ donation with the use of normothermic regional perfusion in patients who die of cardiac and respiratory arrest after withdrawal of life-sustaining treatment. The HTA will contain three domains: effectiveness and safety in addition to legal and ethical consequences. The legal and ethical issues and consequences will be the most important domains.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Liv Giske

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Avdeling for vurdering av tiltak ved Folkehelseinstituttet

Elisabet Vivianne Hafstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for vurdering av tiltak ved Folkehelseinstituttet

Eva Helene Arentz-Hansen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for vurdering av tiltak ved Folkehelseinstituttet

Øyvind Melien

 • Tilknyttet:
  Lokalt ansvarlig
  ved Avdeling for vurdering av tiltak ved Folkehelseinstituttet
1 - 4 av 4