Cristin-prosjekt-ID: 646887
Registrert av: REK Sist endret: 13. mars 2019, 21:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 646887
Registrert av: REK Sist endret: 13. mars 2019, 21:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Analyse av immunforsvaret for utvikling av immunbasert behandling av lungekreft

prosjektleder

Alexandre Benoit Corthay
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2019/113

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Aktivt
Start: 15. januar 2019 Slutt: 14. januar 2029

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Analyse av immunforsvaret for utvikling av immunbasert behandling av lungekreft

Populærvitenskapelig sammendrag

Hvert år får 2500 personer i Norge diagnosen lungekreft. Kroppens immunsystem har potensiale til å bekjempe kreft, og ca. 20% av de med lungekreft responderer på eksisterende immunstimulerende medisiner. Med dette prosjektet ønsker vi å kartlegge immunforsvaret ved lungekreft for å kunne utvikle nye immunterapier. For å oppnå dette, vil vi gjøre molekylære og funksjonelle analyser av immunceller i lungevev. Omlag 20% av pasientene med lungekreft gjennomgår kirurgisk behandling der en eller to lungelapper fjernes. Lungevev til vår studie vil bli høstet fra operasjonsmaterialet. I tillegg vil blodprøver fra disse pasientene og fra friske bli analysert. Avhengig av hvordan en immuncelle stimuleres kan den både fremme og hemme vekst av kreftceller. Med dette prosjektet forventer vi å få økt kunnskap om hvilke immunceller som finnes i kreftvev og hvilke egenskaper de har. Det vil være viktig for å kunne identifisere mål for hvordan immunsystemet best kan stimuleres til å bekjempe kreft.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Alexandre Benoit Corthay

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Oslo universitetssykehus HF

Branislava Stankovic

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Oslo

Astri Frafjord

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Oslo

Per Reidar Woldbæk

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Inger Øynebråten

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 5 av 14 | Neste | Siste »