Cristin-prosjekt-ID: 646893
Registrert av: REK Sist endret: 13. mars 2019, 21:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 646893
Registrert av: REK Sist endret: 13. mars 2019, 21:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Naglestudie ved Kongsberg og Drammen sykehus

prosjektleder

Heidi Buvarp Dyrop
ved Vestre Viken HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Vestre Viken HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2019/125

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. mars 2019 Slutt: 1. mars 2024

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Naglestudie ved Kongsberg og Drammen sykehus

Populærvitenskapelig sammendrag

For å behandle brudd i øvre del av lårbenet kan man velge å bruke flere typer nagler. Vi ønsker å sammenligne to nagler som har noen av de samme egenskapene, men med noe ulikt design. Som regel velger kirurgen selv hvilken nagle som skal brukes. Vår erfaring er at det mangler god informasjon om hvilken nagle som er best å bruke, og at valget ofte begrunnes med personlige preferanser. Vi ønsker derfor å undersøke om den ene naglen har bedre egenskaper enn den andre og på den måten gjøre det enklere for kirurgen å velge den naglen som gir best resultat for pasienten. For å gjøre dette vil halvparten av pasientene behandles med den ene naglen og halvparten med den andre, altså et randomisert klinisk studie. Informasjon fra selve operasjonen, påfølgende kontroller og telefonisk intervju vil danne grunnlag for en statistisk sammenligning. Vi ønsker til slutt å sitte igjen med en klar anbefaling enten for bruk av den ene naglen eller den andre, eller at de er like gode.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Heidi Buvarp Dyrop

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Vestre Viken HF

Andreas Stangeby

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Vestre Viken HF

Mari Oppedal Tokheim

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Vestre Viken HF

Hans Fredrik Hjelmstedt

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Vestre Viken HF

Martin Polacek

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Vestre Viken HF
1 - 5 av 5