Cristin-prosjekt-ID: 647086
Sist endret: 14. mars 2019, 10:44

Cristin-prosjekt-ID: 647086
Sist endret: 14. mars 2019, 10:44
Prosjekt

Systematisk kartleggingsoversikt om langtidseffekter av antidepressiva for depresjon

prosjektleder

Geir Smedslund
ved Avdeling for vurdering av tiltak ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Avdeling for vurdering av tiltak ved Folkehelseinstituttet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Medisinske fag

Emneord

Depresjon • Antidepressive midler

Kategorier

Prosjektkategori

 • Oppdragsprosjekt

Tidsramme

Avsluttet
Start: 9. november 2018 Slutt: 31. august 2019

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Systematisk kartleggingsoversikt om langtidseffekter av antidepressiva for depresjon

Populærvitenskapelig sammendrag

Vi skal systematisk kartlegge hva som finnes av forskning på effekter og bivirkninger av behandling med antidepressiva av pasienter med depresjon og behandlingsvarighet på 6 måneder eller lenger. Vi søker systematisk og presenterer i kategorier for diagnose, type antidepressiva, type sammenlikning (placebo, standardbehandling, annen aktiv behandling) type utfallsmål (effekt eller bivirkning) og for design (systematisk oversikt, primærstudie (randomisert og ikke-randomisert kontrollerte studie eller observasjonsstudie med og uten kontrollgruppe)). Et av produktene av denne forskningskartleggingen er et interaktivt, nettbasert forskningskart som illustrerer forekomsten av systematiske oversikter og studier som handler om ulike behandlingstiltak for ulike målgrupper. Brukerne av det interaktive forskningskartet kan velge en gitt kombinasjon av målgruppe og behandlingsmetode og få opp en referanseliste med systematiske oversikter og studier som er kodet med den aktuelle målgruppen og behandlingsmetoden.

Tittel

Systematic mapping review of research on long-term effects and adverse effects of treatment with antidepressants.

Populærvitenskapelig sammendrag

The Division of Health Services at the Norwegian Institute of Public Health (NIPH) has been commissioned by Vestre Viken Hospital Trust to conduct a systematic mapping review of research on long-term effects and adverse effects of treatment with antidepressants.

We will systematically map the existing research on long-term effects (and adverse effects) of antidepressants lasting for 6 months or longer for patients diagnosed with depression. We will perform a systematic literature search and present the results in categories for different diagnosis, type of antidepressant, type of comparison (placebo, standard treatment, other active treatment), type of outcome (effect and  adverse effect), and for type of design (systematic review, randomized, non-randomized study or observational study with and without control group). One of the products of this review is an interactive, web-based evidence and gap map that illustrates the occurrence of systematic reviews and primary studies about different treatments for different target groups. The users of the online interactive evidence and gap map can chose a given combination of target group and treatment method.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Geir Smedslund

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Avdeling for vurdering av tiltak ved Folkehelseinstituttet

Marte Handal

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for psykiske lidelser ved Folkehelseinstituttet

Ingrid Harboe

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for vurdering av tiltak ved Folkehelseinstituttet

Vigdis Underland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for vurdering av tiltak ved Folkehelseinstituttet

Ingvild Kirkehei

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for vurdering av tiltak ved Folkehelseinstituttet
1 - 5 av 7 | Neste | Siste »